GUANGZHOU BAISHENG AUDIO EQUIPMENT CO., LTD.
Address:NO. 4, 1st AVENUE, DONG XING RD., DONG XING IND'L ZONE,
CHADONG, SHI JI, PANYU, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA.
Tel:+86-020-84859903  +86-020-84857783  Fax:+86-020-84857761
Email:
bs501@163.com
Website:
www.mklen.com

 

在较大的地图中查看GUANGZHOU BAISHENG AUDIO EQUIPMENT CO., LTD.